A A A K K K
для людей із порушенням зору
Звенигородська районна рада
Черкаська область

Оподаткування доходів фізичної особи від оренди майна

Дата: 25.04.2016 08:10
Кількість переглядів: 1228

 Звенигородська ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області інформує, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України.

 

Такі доходи, отримані фізичною особою оподатковуються за ставками 15% та/або 20% на суму перевищення, якщо сума доходу в розрахунку на місяць перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (у 2015 – 12180 грн). Окрім цього, орендні доходи оподатковуються й військовим збором за ставкою 1,5%.
   Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.
При цьому:
а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом України для квартального звітного (податкового) періоду, тобто протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації;
б) у випадку вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку-орендодавця за формою та у спосіб, встановленими Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за таке порушення.
   Водночас відповідно до п.п. 170.1.6. п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), зобов’язані надіслати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за встановленою формою.
   За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтер також несе передбачену законом відповідальність за такі порушення.
   Слід зазначити, що нерухомість, яка належить фізичній особі-нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу-підприємця або юридичну особу-резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

Отриманий у 2015 році результат від продажу інвестиційних активів підлягає декларуванню

Відповідно до ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України.
   Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4-170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України (крім операцій з деривативами).
   Запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в п.п. 170.2.8 п.170.2 ст. 170 Податкового кодексу України.
   Відтак не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:
а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України;
б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40  (дохід від відчуження акцій (або інших корпоративних прав), отриманих у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані як компенсація суми внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані відповідно до закону, а також унаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних паїв за нормами безоплатної передачі та майно­вих паїв, безпосередньо отриманих у власність у процесі приватизації) та 165.1.52 (інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти.) п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України.У зазначених випадках платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.
   Для розрахунку інвестиційного прибутку призначений додаток Ф2 до декларації, який складається з двох розділів:
    - розділ І призначено власне для розрахунку фінансового результату (інвестиційного прибутку/ збитку) операцій за окремими інвестиційними активами (цінні папери, деривативи, корпоративні права);
- розділ II призначено для визначення сум ПДФО і військового збору, що підлягають сплаті до бюджету у зв’язку із здійсненням операцій з інвестактивами.

Податок на нерухомість: особливості розрахунку та сплати фізичними особами

   Ставка податку на нерухоме майно встановлюється відповідним органом місцевої влади. Наразі її розмір не може перевищувати 3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного звітного року.
   Якщо ж органом місцевої влади не прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок.
   Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Для фізичних осіб база оподаткування визначається податковим органом на підставі даних Держреєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
   При цьому відповідна база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. м.
   Відтак від сплати податку на нерухоме майно звільняються фізичні особи, які мають у власності перелічені об’єкти нерухомого майна в межах вказаної площі.
    Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється податковим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
   Водночас за наявності у власності об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки  із загальною площею понад300 кв. м(для квартири) та/або500 кв. м(для будинку), сума податку, розрахована відповідно до пп. "а"-"г" п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України збільшується на 25000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).Після обчислення суми податкового зобов’язанння фізичним особам надсилають податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити за місцем податкової адреси фізичної особи (місцем реєстрації). Таке повідомлення-рішення має бути надіслано до 1 липня 2016 року для сплати податку на нерухоме майно за 2015 рік. Відповідно протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення фізичним особам необхідно сплатити суму податку.

Декларування доходів одноосібниками

   На неодноразові запити громадян – фізичних осіб, власників земельних ділянок (паїв) щодо декларування доходів від продажу сільськогосподарської продукції та подання відповідної декларації Звенигородська  ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області надає роз’яснення.
   Статтею 67 Конституції України, прийнятій на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року, встановлено, що кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
   Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
   Подання декларації громадян – це не лише конституційний обов’язок кожного, а й можливість добровільної сплати податків, від рівня яких залежить стан місцевих бюджетів, соціально – культурний розвиток громади та добробут самих громадян.
База оподаткування визначається відповідно до ст.164 Податкового кодексу та згідно п.164.1 ст.164 визначено, що базою оподаткування є загальний оподаткований дохід. Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.
Згідно п.164.3 ст.164 Податкового кодексу при визначені бази оподаткування враховуються всі доходи палтника податку, отримані ним як у грошовій, так і не грошовій формі.
   Не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу та не надають до податкової декларації про майновий стан згідно п.п.165.1.24. ст..165  Податкового кодексу України громадяни, які отримали доход від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, зібрана, оброблена та перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. Якщо  розмір  земельних ділянок, перевищує 2 гектари, дохід  від  продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.
   При  продажу  сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва)  її  власник  має  подати  податковому  агенту копію довідки  про  наявність  у  нього  земельних ділянок, зазначених в абзацах  другому  та  третьому  цього  підпункту. Оригінал довідки зберігається  у  власника сільськогосподарської продукції протягом строку  позовної  давності  з  дати  закінчення дії такої довідки.
   Довідка  видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової  адреси  (місцем  проживання) платника податку протягом п’яти  робочих  днів  з  дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.
   Ставка податку встановлена, згідно п.167.1 ст.167 Податкового кодексу у розмірі 15 відсотків бази оподаткування.
Кожен громадянин, як визначено п.176.1 ст.176 Податкового кодексу зобов’язаний вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник податку зобов'язаний відповідно до цього розділу подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку.
   Форми такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.
До декларації про майновий стан і доходи включаються виключно витрати, які підтверджені документами первинного обліку, які повинні     зберігатися протягом строку давності (1095 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації).
   Звенигородська  ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області повідомляє, що для платників створені максимально зручні умови для подання податкової звітності платниками через Центр обслуговування платників.
   Центр обслуговування платників податків Звенигородської  ОДПІ працює у штатному режимі та за необхідності забезпечується надання усім бажаючим консультацій та роз’яснень щодо заповнення звітності.
Нагадуємо, що платники податків можуть скористатися сервісом електронного декларування.
  Подача звітності в електронному вигляді:http://10.80.42.232/insp1/Login.aspx


 Начальник Звенигородської ОДПІ
ГУ ДФС у Черкаській області                                                      А.А. Мовчан

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь